MedNet

Verpleegkundige module 2 - Bijwerkingenmanagement Checkpointinhibitors

Steeds meer zorgverleners krijgen te maken met patiënten met kanker die met immuuntherapie behandeld worden. Aangezien deze vorm van therapie vrij nieuw is, wordt in deze module uitvoerig stilgestaan bij de meest voorkomende bijwerkingen die door immuuntherapie kunnen optreden. Hoe herkent u de bijwerkingen? Welke vragen kunt u stellen om beter inzicht in de situatie van de patiënt te krijgen? Welke ondersteunende therapie kan er ingezet worden?

Opbouw van deze e/learning:

1. Herhaling module 1: immuunsysteem
2. Immuuntherapie in het kort
3. Het ontstaan van kanker
4. Immuungerelateerde bijwerkingen
5. Ondersteunende therapie
6. Samenvatting en tips
7. Eindtoets

Leerdoelen

Na het maken van deze e-learning weet u:

 • uit te leggen waarom immuungerelateerde bijwerkingen bij de behandeling met checkpoint inhibitors kunnen ontstaan;
 • uit te leggen wat de meest voorkomende immuungerelateerde bijwerkingen zijn;
 • deze bijwerkingen te herkennen op basis van specifieke symptomen;
 • de patiënt in meer detail te vragen naar zijn/haar immuungerelateerde klachten;
 • uit te leggen waar een behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen in de meeste gevallen uit bestaat.


 • ONC-NL-2200216

  Start de nascholing
  Vakgebied Longoncologie, Hemato-oncologie, Medische Oncologie, Oncologisch Behandelteam
  Tijdsduur 1h
  Tafelgasten -
  Productiedatum 2022
  Accreditatie
  1 pt
  V&VN