MedNet

Verpleegkundige module 3 – Casuïstiek

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek


Steeds meer zorgverleners krijgen te maken met patiënten met kanker die met immuuntherapie behandeld worden. Aangezien deze vorm van therapie vrij nieuw is, wordt in deze module uitvoerig stil gestaan bij het herkennen en managen van bijwerkingen. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende signalen van/en bijwerkingen besproken. Tevens wordt aangegeven welke aanvullende diagnostiek van toegevoegde waarde kan zijn en of er interventies mogelijk zijn.

Opbouw van deze e-learning:

1. Casuïstiek – Melanoom
2. Casuïstiek – Longcarcinoom
3. Casuïstiek – Longcarcinoom
4. Casuïstiek – Niercelcarcinoom
5. Casuïstiek – Lymfoom
6. Casuïstiek – Melanoom
7. Casuïstiek – Melanoom
8. Casuïstiek – RCC

Leerdoelen

Na het maken van deze e-learning weet u:

 • Welke aanvullende vragen u kunt stellen aan patiënten met verschillende soorten kanker om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke bijwerkingen van immuuntherapie bij deze patiënten;
 • De bijwerkingen van immuuntherapie te herkennen bij verschillende kankersoorten op basis van specifieke symptomen;
 • Welke aanvullende diagnostiek gedaan kan worden;
 • Welke interventies er mogelijk zijn in verschillende situaties.


 • ONC-NL-2200216
  Start de nascholing
  Vakgebied Longoncologie, Hemato-oncologie, Medische Oncologie, Oncologisch Behandelteam
  Tijdsduur 2h
  Tafelgasten -
  Productiedatum 2022
  Accreditatie
  2 pt
  V&VN