LONGONCOLOGIE

Binnen de longoncologie heeft immuuntherapie in de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC inmiddels een prominente plaats verworven. Hier vindt u nascholingen en e-learnings over Immuno-Oncologie gerelateerde onderwerpen binnen het vakgebied van de Longoncologie.

NASCHOLINGEN LONGONCOLOGIE